Category: ความรัก

รู้จักคิดจะรัก ก็ควรรู้จักที่จะรักตนเองให้ได้เสียก่อน

สิ่งที่น่าทึ่ง ผ่านเรื่องราวของความรัก ถือว่ามีอยู่หลากหลายแบบอย่าง และถึงแม้ว่าความรัก เริ่มต้นด้วยการมอบให้แก่กัน โดยจะใช้ความบริสุทธิ์ใจเป็นสื่อกลาง และจะก่อให้เกิดความรักในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าเพศใดก็ตาม ก็อาจจะมีความรักให้กันได้ มิใช่จะมีแค่ชายหญิงเท่านั้น แต่ว่าหญิงรักหญิง ชายรักชาย หรือแม่กระทั่งรักแบบเพื่อน ก็อาจจะมอบให้กันได้คะ   ไม่ว่าเราจะรู้สึกถูกใจใคร รักใคร แต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนขาดไม่ได้ นั่นก็คือ การคิดพร้อมทั้งใส่ใจไปกับการรักตัวเอง ก็เพราะว่านี่เป็นสิ่งหนึ่ง ที่ไม่อาจจะกำหนดขึ้นเองได้ โดยเฉพาะในจิตใต้สำนึกทั้งหมด และยังรวมถึงสติของแต่ละบุคคล หรือว่ามนุษย์ของเรานั้นที่ถูกการควบคุม หากขาสติตอนใด ความรักที่มีอยู่ก็ส่งผลไม่ให้อาจจะหยุดยั้งความคิดเราได้ หรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องใด ก็ไม่สามารถที่จะทำการขัดแย้งให้เรามีสติได้อีก ก็เปรียบเหมือนความรักที่ไม่มีข้อจำกัดนั่นเอง… Read more »