รู้จักคิดจะรัก ก็ควรรู้จักที่จะรักตัวเองให้ดีเสียก่อน

      Comments Off on รู้จักคิดจะรัก ก็ควรรู้จักที่จะรักตัวเองให้ดีเสียก่อน
สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจ ผ่านเรื่องราวของความรัก ถือได้ว่ามีอยู่หลากหลายแบบอย่าง และถึงแม้ว่าความรัก เริ่มต้นด้วยการส่งให้แก่กัน โดยจะใช้ความจริงใจเป็นสื่อกลาง และจะก่อให้เกิดความรักในหลากหลายรูปแบบร่วมกัน ไม่ว่าเพศใดก็ตาม ก็สามารถมีความรักให้กันได้ ไม่ใช่จะมีแค่ชายหญิงแค่นั้น แต่ถ้าว่าหญิงรักหญิง ชายรักชาย หรือแม่กระทั่งรักแบบเพื่อน ก็สามารถมอบให้กันได้ค่ะ
 
ไม่ว่าเราจะรู้สึกถูกใจใคร รักใคร แต่ถ้าว่าสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนขาดไม่ได้ นั่นก็คือ การคิดและใส่ใจไปกับการรักตนเอง ก็เพราะว่านี่เป็นสิ่งหนึ่ง ที่ไม่สามารถกำหนดขึ้นเองได้ โดยเฉพาะในจิตใต้สำนึกทั้งหมด และยังรวมไปถึงสติของแต่ละบุคคล หรือมนุษย์ของเรานั้นที่ถูกการคุม หากขาสติตอนใด ความรักที่มีอยู่ก็ส่งผลไม่ให้สามารถหยุดยั้งความคิดเราได้ หรือแม้กระทั่งในเรื่องใด ก็ไม่สามารถที่จะทำการขัดแย้งให้เรามีสติได้อีก ก็เปรียบเหมือนความรักที่ไม่มีข้อจำกัดนั่นเอง เป็นก็เพราะว่าความรัก มักจะมีขึ้นกับทุกคนแบบไม่รู้สึกตัว แต่ด้วยมนุษย์เรานั้นยังคุมสติ ที่จะรู้ดีรู้ชั่ว ก็ย่อมจะเป็นหนึ่งที่ทำให้ทุกคนเกิดความคิดและไตร่ตรอง และมีการแยกแยะเรื่องต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นกับตัวเอง ซึ่งในบางขณะสำหรับบางคนอาจในการไตร่ตรอง โดยการกลั่นกรองไม่ค่อยได้ ทำให้ถึงขั้นที่จะไม่มีสติ ซึ่งจะก่อให้เกิดโทษ ก็เพราะว่าทุกคนไม่มีสตินั่นเอง ดังนั้น ความรักคือสิ่งที่ดูสวยงาม และเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงหรือไม่ ก็ไม่สามารถมีใครตอบได้อย่างชัดเจน ก็เพราะว่าควรรักของแต่ละบุคคลนั้น จะมีความต่างกันออกไป
 
ดูเหมือนว่า ถ้าหากว่าเรารู้จักที่รักบุคคลอื่น เราก็ควรที่จะแบ่งปันความรักนี้ มาให้กับตนเองบ้าง แต่ถ้าว่าสิ่งเดียวที่ยังทำการแสวงหาก็คือ ความจริงใจที่มีให้กัน ก็เพราะว่าความจริงใจเหล่านี้ไม่ใช่หมายถึง จะต้องเป็นความรักของคนหนุ่ม คนสาว แค่นั้น แต่ทว่าการกำเนิดความรัก ด้วยการเริ่มด้วยความจริงใจให้แก่กัน สิ่งนี้เป็นการเริ่มที่ดีที่สุดแล้ว ก็เพราะว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะเลือกรักใครได้ และเลือกให้ใครได้รับความจริงใจด้วยซ้ำ