ตำนานความเชื่อเกี่ยวข้องนกฮูกหรือว่านกเค้าแมว

      Comments Off on ตำนานความเชื่อเกี่ยวข้องนกฮูกหรือว่านกเค้าแมว

ด้วยลักษณะของนกฮูกหรือ นกเค้าแมว จะมีลักษณะเป็นนกที่มีลักษณะเฉพาะ ด้วยแววตาที่เยือกเย็น คล้าย ๆ กับต้องมนต์ที่ดุร้าย กลับเป็นเหตุให้นกฮูกหรือว่านกเค้าแมว เป็นสัตว์ตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ พร้อมทั้งด้วยความเชื่อนี้เอง จึงมีผลทำให้มนุษย์รู้สึกหวาดกลัว  เมื่อได้พบเจอกับนกฮูกหรือว่านกเค้าแมว มาเกาะอยู่ในบริเวณบ้านของตัวเอง

 
สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับ นกเค้าแมว หรือนกฮูกนั้น มีความเชื่อที่ว่า นกเค้าแมวจะมาพร้อมทั้งความโชคร้าย โดยเฉพาะบางเชื้อชาติ กลับมองว่านกเค้าแมวเป็นนกปีศาจเช่นกันกับแร้ง เพราะฉะนั้น นกชนิดนี้จะนำมาซึ่งความโชคร้ายพร้อมกับความตายเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อของคนไทยนั้น นกเค้าแมวหรือนกแสก  ถ้าหากบินข้ามหลังคาบ้านใครเป็นสำคัญ หรือไม่ก็ไปเกาะอยู่ใกล้ ๆ กับบ้านหลังใด บ้านนั้นจะต้องมีผู้เสียชีวิตในระยะเวลาต่อมา เนื่องจากคนไทยมีความเชื่อที่ว่า นกเค้าแมวหรือนกแสก ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของยมทูตส่งวิญญาณ และด้วยคตินี้นี่เองที่มีความคล้ายคลึงกับความเชื่อของชาวโรมัน ตลอดจนกระทั่งชาวโรมาเนีย ที่มีความเชื่อภายในลักษณะที่คล้ายคลึงกับความเชื่อของคนไทย
 
นกเค้าแมว
ส่วนความเลื่อมใสของชาวไอริช มีความเชื่อที่ว่า นกเค้าแมวถ้าหากได้บินเข้าไปภายในบ้านใครแล้ว นกเค้าแมว พวกเขาจะต้องห่ามันให้ตายทันที ถ้าปล่อยไปจะนำพาความโชคดีให้บินไปพร้อมกับนกเค้าแมวตัวนั้นด้วย มีผลเป็นเหตุให้ชาวไอริช ไม่เคยปล่อยนกเค้าแมวให้บินพ้นออกจากบ้านไปสักตัว