ความเชื่อถือเรื่องพรหมลิขิต ความเชื่อถือพร้อมกับความศรัทธา

      Comments Off on ความเชื่อถือเรื่องพรหมลิขิต ความเชื่อถือพร้อมกับความศรัทธา

ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต เป็นความเชื่อที่มีผู้คนทั่วไปในสมัยก่อนมักจะมีการพูดถึงเป็นอย่างมาก คุณเคยคิดหรือไม่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางอย่างกับคุณ ซึ่งบางเรื่องไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย แต่ก็เกิดจนได้ บางทีคนรุ่นก่อนก็จะมีการโทษว่า เป็นเรื่องของเวรกกรรมที่ได้เคยทำมาในชาติก่อน จะมีผลให้ชาตินี้มีแต่เรื่องดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นอย่างมากมายกันเลย แต่บางครั้งคนรุ่นใหม่เกิดความรู้สึกว่าในดารทำดีหรือทำไม่ดี แต่คนชั่วก็กลับได้ดี หรืออาจเป็นเพราะความบังเอิญที่เกิดขึ้น

 

ถือได้ว่า ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต ส่วนมาก คำสอนทางด้านทางศาสนาพุทธได้มีการสอนไว้ว่า เหตุการณ์บนโลกนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดจากรรมลิขิต ซึ่งคนใดทำความดี และอยู่ในศีลธรรมก็จะส่งผมให้ได้ดี แต่ในทางตรงกันข้ามคนที่ทำชั่วก็จะทำให้ผลกรรมนั้นให้เดือดร้อนตามมาเช่นกัน เพราะเช่นนั้น เรื่อเกี่ยวกับพรหมลิขิตนั้นอยู่ที่ดวงของแต่ละคนว่าจะมีการพบเจอกับสิ่งใดบ้าง นั้นก็คือเรื่อง กฎแห่งกรรม ความเชื่อนี้จะเป็นการเชื่อมโยงทางด้านความคิดกับเรื่องการกระทำที่อยู่ในปัจจุบันนี้นี้ และมีความคาดหวังในอนาคต แต่ในระหว่างที่มีผลในอนาคตก็ยังไม่เกิด แต่บังเอิญเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาแทรก ทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นผลร้ายกันเลย

 

เพราะเช่นนั้น ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต มักจะมีความเชื่อกันอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าใครจะมีความคิดอย่างไรบ้างกับเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นมา แต่ด้วยคนรุ่นก่อนก็จะมีความเชื่อในเรื่องนี้อย่างแน่นอน และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความเชื่อ และความศรัทธาส่วนบุคคลที่มีต่อเรื่องพรหมลิขิต