มองโกเลีย ที่รวบรวมทความทรงจำในเส้นทางสายไหมของท้องทุ่ง

      Comments Off on มองโกเลีย ที่รวบรวมทความทรงจำในเส้นทางสายไหมของท้องทุ่ง

เพราะเส้นทางสายใหม่ไม่ได้เป็นแค่เส้นทางทางด้านการค้าเพียงเท่านั้น ก็ยังเป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระหว่างเมืองจีนกับนานาประเทศ ด้วยการเปรียบเสมือนเวทีแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมของมวลมนุษย์ ที่มีผู้คนต่างชาติ พร้อมทั้งต่างเชื้อชาติต่างศาสนา และต่างวัฒนธรรมได้ มาทำการหลอมรวมกันเป็นหนึ่งจนมีความสามัคคีปรองดอง ซึ่งการไว้วางใจเชื่อใจระหว่างกัน พร้อมกับการสร้างคุณประโยชน์ร่วมกันบนเส้นทางสายไหม ทำให้ตกเป็นประเทศต่าง ๆ อยู่รวมกันได้อย่างสันติกันเลย  พร้อมทั้งร่วมกันสืบสานความเจตนารมณ์ของเส้นทางสายไหม

 
มองโกเลีย
นับได้ว่าชาว มองโกเลีย คือชนเผ่าเร่ร่อนที่มีการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์อยู่ภายในทุ่งหญ้า แห่งมองโกเลียที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการสืบสานอารยธรรมตะวันออก และตะวันตก ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังได้มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งทุ่งหญ้า ที่เป็นมรกดกทางด้านวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากที่สุด และมีความยิ่งใหญ่ต่อการเปิดเส้นทางและทางด้านพัฒนาเส้นทางสายไหมอยู่บนทุ่งหญ้า เจตนารมณ์ใหม่ของจีน ที่อยู่บนเส้นทางสายไหม คือ เมืองจีนจะมีการมุ่งพัฒนาประเทศของตัวเอง ให้มาพร้อมกับประเทศอื่น ๆ และมีความเชื่อว่า การสร้าง แถบเศรษฐกิจทางสายไหม นั้นก็จะเอามาซึ่งความผาสุกต่อผู้คนภายในประเทศต่าง ๆ ได้ และตลอดจนเส้นทาง สำหรับคำว่ามองโกล จะมีความหมายว่า เปลวเพลิงที่ไม่เคยหลับใหล สำหรับในภาษาของมองโกลแบบโบร่ำโบราณจะหมายถึง เรียบง่าย  และบางครั้งก็มีผู้คนให้ความหมายว่า ชาติแห่งสรวงสวรรค์
 
เพราะเช่นนั้น มองโกเลีย ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกสถานที่แห่งหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้ผู้เดินทางแต่ละคนสนใจไปกับการไล่ตามกันเลย ทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังเป็นอย่างมาก มองโกเลีย จนไม่มีใครพลาดกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้กันนั่นเอง