Tag: การสวดมนต์

วิธีของคนสมัยก่อนภายในการสวดมนต์ให้ได้อนิสงค์

การสวดมนต์ เป็นกิจวัตรหนึ่งที่ทุกท่านทางด้านศาสนาบัญญัติให้ทำ เพราะเป็นการทำสมาธิอย่างง่าย ๆ ฤาพระศาสดาคงจะสร้างอุบายเรียกความศรัทธาของลูกศิษย์ศาสนาตนเอง พร้อมกับที่น่าแปลกใจคือการสืบทอดจากอดีต สู่ปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ยังคงสวดมนต์ทุกครั้งที่มีงานมงคล แล้วอยากรู้ไหมว่า การสวดมนต์ คนรุ่นก่อนมีวิธีภายในการสวดมนต์อย่างไรบ้าง   โดยก่อนอื่น ความเชื่อศรัทธาในการสวดมนต์ บทสวดชินบัญชรเสริมเมตตามหานิยม บทสวดพระพุทธเจ้า พิชิตมารป้องกันอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งเป็นความมั่นคง ภายในชีวิต ซึ่งก็ต้องขึ้นกับความเชื่อพร้อมทั้งความศรัทธา ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนพร้อมทั้งคนอื่น ๆ มีความอดทนเพียรสวดมนต์แต่ละวันอย่าให้ขาด หรือว่าน้อยขอให้ได้สวด สำหรับคนสมัยก่อนมีความเชื่อในการสวดมนต์จะกระทำทั้งสวดออกเสียงหรือไม่สวดออกเสียง พนมมือหรือไม่ กระทำตามสะดวก แต่ก็ต้องตั้งนะโมสามจบก่อนเสมอ สวดแบบจดจ่อกับตัวอักษรบทสวด  ควรที่จะมีการจดจำบทสวดที่เป็นสมบัติสมอง… Read more »