Tag: คติความเชื่อแบบคนโบราณ

คติแนวคิดแบบคนโบราณ ห้ามไม่ให้ถูกเนื้อตัวหญิงสาว

คติความเชื่อแบบคนโบราณ เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล ซึ่งพระสงฆ์แต่ละองค์ เวลาในการรับสิ่งของประเคนจากหญิงสาวนั้น จะต้องมีผ้าสีขาววางไว้ก่อนอยู่เสมอ ห้ามรับสิ่งของจากมือหญิงสาวโดยตรง โดยเป็นข้อห้ามจากคนโบราณ หรือเป็นข้อห้ามของพระธรรมวินัย ทำให้กลายเป็นความเชื่อของคนรุ่นก่อนกันมาอย่างยาวนานกันเลยก็ว่าได้  ซึ่งทางวินัยสงฆ์จะมีศิลสัฆาทิเสสอยู่ 13 คำกล่าว ที่ทางภิกษุจะต้องมีการระบุ  เช่น ห้ามจับตัวกายหญิง ไม่ว่าหญิงผู้นั้นจะเป็นมารดาก็ตาม ยกเว้นเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเดียว   เพราะว่าในการบวชเป็นพระนั้นจะต้องมีการจัดครองไตรจีวร ได้เป็นเวลานาน ซึ่งคติความเชื่อแบบคนโบราณ เมื่อพระสงฆ์มีข้อกำหนัด ที่เกิดจากราคะในใจ บางรูปเคยได้มีภรรยามาก่อนหน้านี้ ทำให้การถูกต้องตัวผู้หญิงทำให้เกิดความรู้สึกได้เช่นกัน ดังนั้น พระธรรมวินัยได้มีการกำหนดมาเช่นนี้ แต่ก็มิได้มีการห้ามผู้หญิงจับตัวพระ เพราะต้องมีการรักษาพยาบาล ทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคงจะเป็นผู้หญิง… Read more »