Tag: ความรัก

รู้จักคิดจะรัก ก็ควรรู้จักที่จะรักตัวเองให้ดีเสียก่อน

สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจ ผ่านเรื่องราวของความรัก ถือได้ว่ามีอยู่หลากหลายแบบอย่าง และถึงแม้ว่าความรัก เริ่มต้นด้วยการส่งให้แก่กัน โดยจะใช้ความจริงใจเป็นสื่อกลาง และจะก่อให้เกิดความรักในหลากหลายรูปแบบร่วมกัน ไม่ว่าเพศใดก็ตาม ก็สามารถมีความรักให้กันได้ ไม่ใช่จะมีแค่ชายหญิงแค่นั้น แต่ถ้าว่าหญิงรักหญิง ชายรักชาย หรือแม่กระทั่งรักแบบเพื่อน ก็สามารถมอบให้กันได้ค่ะ   ไม่ว่าเราจะรู้สึกถูกใจใคร รักใคร แต่ถ้าว่าสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนขาดไม่ได้ นั่นก็คือ การคิดและใส่ใจไปกับการรักตนเอง ก็เพราะว่านี่เป็นสิ่งหนึ่ง ที่ไม่สามารถกำหนดขึ้นเองได้ โดยเฉพาะในจิตใต้สำนึกทั้งหมด และยังรวมไปถึงสติของแต่ละบุคคล หรือมนุษย์ของเรานั้นที่ถูกการคุม หากขาสติตอนใด ความรักที่มีอยู่ก็ส่งผลไม่ให้สามารถหยุดยั้งความคิดเราได้ หรือแม้กระทั่งในเรื่องใด ก็ไม่สามารถที่จะทำการขัดแย้งให้เรามีสติได้อีก ก็เปรียบเหมือนความรักที่ไม่มีข้อจำกัดนั่นเอง… Read more »

ความเข้าใจจากความรัก กลับตกเป็นบทเรียนที่ดีพร้อมทั้งมีความหมาย

ความรักที่ทุกคนนั้นปรารถนาที่จะศึกษาค้นพบ กลับกลายเป็นความรักที่ทุกคนจำนวนมากไม่ได้พบตั้งแต่ครั้งแรก เปรียบเหมือนว่าเป็นการศึกษาอุปนิสัยใจคอของแต่ละบุคคลนั่นเอง นับได้ว่าความรักนั้นกลับเป็นความรักที่ทำการค้นเจอค่อนข้างยาก บางขณะความรักก็อาจไม่ได้สอนให้เราเป็นคนโชคดีก็ได้ หรือการเรียนรู้ที่จะสามารถได้รับความโชคดีเกี่ยวกับความรักทำให้เป็นเรื่องที่คาดเดายาก แต่ก็ใครก็ตามก็จะพยายามที่ค้นหามัน ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกท่านนั้นเกิดจากความโง่ และสติปัญญาที่แท้จริง สำหรับความรักที่ทุกคนรอคอยนั้น อาจจะไม่เป็นอย่างใจคิดก็เป็นได้   ส่วนข้างในโลกนี้ก็ยังค้นเจอว่ามีผู้คนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยสนใจพร้อมกับไม่ให้ความหมายกับเรื่องความรักสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไร้ความรัก กลับทำให้เขาต้องยืนอยู่บนโลกนี้เพียงลำพัง ซึ่งในตามหลักความจริงนั้น บนโลกนี้มีลักษณะเป็นกลม ๆ กลับไม่มีคนใดที่จะอาจยืนหลักด้วยตัวเองได้ว่าจะอยู่คนเดียวได้ ซึ่งทุกท่านจำเป็นที่จะต้องมีความรัก และความรักความห่วงใย ใส่ใจจากคนที่รัก จนทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนที่ได้เริ่มกำเนิดด้วยความรักได้มากหลายรูปแบบ ส่วนในเรื่องความรักนั้น จะต้องใช้ใจเป็นสื่อทั้งสองคน กลับกลายเป็นความรักที่ทุกคนจะต้องใช้ใจเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพราะเช่นนั้นสิ่งที่ปรารถนานั้นมักจะได้รับการรักแท้ หรือผู้ที่รักเราที่จะไม่หวังสิ่งตอบแทนใดอย่างถ่องแท้

รู้จักคิดจะรัก ก็ควรรู้จักที่จะรักตนเองให้ได้เสียก่อน

สิ่งที่น่าทึ่ง ผ่านเรื่องราวของความรัก ถือว่ามีอยู่หลากหลายแบบอย่าง และถึงแม้ว่าความรัก เริ่มต้นด้วยการมอบให้แก่กัน โดยจะใช้ความบริสุทธิ์ใจเป็นสื่อกลาง และจะก่อให้เกิดความรักในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าเพศใดก็ตาม ก็อาจจะมีความรักให้กันได้ มิใช่จะมีแค่ชายหญิงเท่านั้น แต่ว่าหญิงรักหญิง ชายรักชาย หรือแม่กระทั่งรักแบบเพื่อน ก็อาจจะมอบให้กันได้คะ   ไม่ว่าเราจะรู้สึกถูกใจใคร รักใคร แต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนขาดไม่ได้ นั่นก็คือ การคิดพร้อมทั้งใส่ใจไปกับการรักตัวเอง ก็เพราะว่านี่เป็นสิ่งหนึ่ง ที่ไม่อาจจะกำหนดขึ้นเองได้ โดยเฉพาะในจิตใต้สำนึกทั้งหมด และยังรวมถึงสติของแต่ละบุคคล หรือว่ามนุษย์ของเรานั้นที่ถูกการควบคุม หากขาสติตอนใด ความรักที่มีอยู่ก็ส่งผลไม่ให้อาจจะหยุดยั้งความคิดเราได้ หรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องใด ก็ไม่สามารถที่จะทำการขัดแย้งให้เรามีสติได้อีก ก็เปรียบเหมือนความรักที่ไม่มีข้อจำกัดนั่นเอง… Read more »