Tag: ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลีมูลค่าถูก กับการท่องเที่ยวที่วังเคียงบกกุง

การสัญจรท่องเที่ยวทัวร์เกาหลี นักเดินทางที่ได้มีโอกาส เดินทางทัวร์เกาหลีราคาถูก อาจได้สัมผัสพระราชวังเคียงบกกุง  ที่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1937 โดยชองโดจอน พร้อมทั้งต่อมาได้กลับเป็นพระราชวังหลวง หรือว่าวังหลักมีไว้เพื่อสำหรับประทับว่าราชการของกษัตริย์เกาหลีโดยตรง พร้อมกับเหล่าเชื้อพระวงศ์ ของเกาหลีโดยตลอด ซึ่งในภายหลังพระราชวังเคียงบกกุง ได้รับการต่อเติมโดยพระเจ้าแทจง พร้อมทั้งพระเจ้าเซจงมหาราช แต่สำหรับในบางส่วน ของพระราชวังนั้น กลับถูกเพลิงเผาวอด ในช่วงที่ญี่ปุ่น บุกประเทศเกาหลีซ้ำนั่นเอง   ถึงแม้จะเป็นการเดินทางทัวร์เกาหลีราคาถูก แต่นักเดินทางจะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกัน เพราะเช่นนั้น นักเดินทางถึงแม้จะทำการเดินทางทัวร์เกาหลีราคาถูก นักเดินทางเอง อาจจะต้องทำการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว ภายในประเทศเกาหลี ที่ตนเองต้องการจะเดินทางไป… Read more »