Tag: น้ำตกใจกลางเมืองคุนหมิง

น้ำตกใจกลางเมืองคุนหมิง น้ำตกที่มีความงดงามที่ดูสมจริง

น้ำตกใจกลางเมืองคุนหมิง ถือว่าเป็นน้ำตกที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก ซึ่งจะอยู่ในประเทศจีน ช่างเป็นประเทศที่มีการขยันสร้างสถานที่เที่ยวกันเลย ซึ่งสุดแปลกใจเป็นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสะพานกระจกข้ามภูเขา ที่มีความหวาดเสียวและกลายเป็นสถานที่โด่งดังกันเลย พร้อมกับยังมีอีกหลายสถานที่ด้วยกัน เพราะว่าน้ำตกแห่งนี้ เป็นน้ำตกยักษ์ที่อยู่ภายในใจกลางเมือง มีสิ่งปลูกสร้างเหมือนจริง น้ำตกใจกลางเมืองคุนหมิง ที่ทำให้นักเดินทางชื่นชอบเป็นอย่างมากมาย   นับได้ว่าน้ำตกใจกลางเมืองคุนหมิง เป็นน้ำตกที่ยกมาจากในป่ากันเลย ทำให้ผู้คนต่างก็เห็นน้ำตกใจกลางเมือง ซึ่งวันนี้ประเทศจีนก็สามารถทำได้แล้ว พวกเขาเองได้มีการสร้างน้ำตกขึ้นมาให้ตกเป็นจุดเด่นของประเทศกันเลย โดยน้ำตกแห่งนี้ จะมีกันผันน้ำกว่า 10 ล้านลูกบาศก์ฟุต จากลำน้ำที่ชื่อว่า Niulan เป็นท้องถิ่นที่ไปสู่ทะเลสาบ ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในช่องแคบยูนนานนั่นเอง นอกจากนี้แล้วยังช่วยในการป้องกันน้ำท่วมและมีการทำหน้าที่เป็นที่เก็บน้ำยาฉุกเฉินกันเช่นกัน เป็นเหตุให้กลายเป็นโครงสร้างที่มีรูปร่างเหมือนกับน้ำตกสาธารณะ ที่มีการสร้างขึ้น เพื่อจะเป็นการบันเทิงให้กลุ่มคนทั่วไปต่างก็มาเยี่ยมชมพร้อมทั้งมีการผ่อนคลายความเครียดได้… Read more »