Tag: วัดยานนาวา

วัดยานนาวา พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นักเดินทางเข้ามาสักการะ

วัดริมสายน้ำเจ้าพระยา บนถนนเจริญกรุง ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนวัดใด ๆ โดยมีการลำเรือสำเภาที่ประดิษฐานพระเจดีย์อยู่ภายในเรือจนเป็นที่มาของชื่อ วัดยานนาวา พระอารามหลวงชั้นตรี ในการเดินทางมาเยี่ยมวัดนั้น ๆ ก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้น  จะสามามารถมาโดย MRT ที่ขึ้นสถานีสีลมหรือ BTS ที่ได้มีการลงสถานีศาลาแดง แล้วก็ต่อโดยวารรถโดยสารประจำทางเส้นสีลมสาย 105 ที่ผ่านโรบินสันสีลม   เมื่อได้เข้าไปภายในวัด ก็จะได้นมัสการหลวงพ่อทันใจยานนาวา หรือพระพุทธยันตีปสุฤทธวรมมงคล ที่มีการสร้างโนวโรกาสที่ทางสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ครบ 2,600 ปี นมัสการพระโพธิศัตว์กวนอิมหยกขาว เทพเจ้าไฉซิงเอี๊ยะ เทพเจ้าได้ส่วยเอี๊ยะ พระอวโลกิเตศวร พร้อมกับพระพุทธมาทจำลอง… Read more »