Tag: สิ่งที่ไม่ควรใส่บาตรพระ

พุทธมามกะต้องศึกษา สิ่งที่ไม่ควรจะใส่บาตรพระ ถ้าอยากจะทำบุญทำทาน

ในการทำบุญตักบาตร ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณกันเลย จนมาถึงภายในปัจจุบันนี้ ซึ่งในปัจจุบัน ส่วนมากเลือกใส่สิ่งของที่มีการเน้นความสะดวกสบายหาซื้อได้ง่าย ๆ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า สิ่งที่ไม่ควรใส่บาตรพระ ที่มีความเชื่อว่าหลากหลายคนไม่รู้ และหลากหลายคนก็ทำเป็นประจำอีกด้วย สิ่งที่ไม่ควรใส่บาตรพระ ทำให้กลายเป็นเรื่องที่ทุกท่านจะต้องทำความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น   ซึ่งชาวไทยแต่ละคนนิยมการใส่บาตร แต่ถ้าว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่ไม่ควรใส่บาตรพระ นั้น มีอะไรบ้าง ถ้าอย่างนั้นต้องติดตามกันเลยว่า สิ่งใดบ้างที่ไม่ควรใส่บาตรพระเด็ดขาด โดยจะมีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณ 1.ข้าวสสาร อาหารแห้ง เนื้อสด ไม่ควรใส่บาตร เพราะเป็นสิ่งที่ผิดวินัยของพระ ไม่อาจจะทำครัวหรือว่าปรุงแต่อาหารได้ ต้องฉันท์เฉพาะของที่ญาติโยนำมาใส่บาตรได้เท่านั้น พระท่านไม่อาจเก็บไว้ข้ามวันได้ 2.เงิน เพราะในข้อนี้ ที่มีความเชื่อว่าหลากหลายคนทำผิดกันมาตลอด… Read more »