Category: ข่าวสารการท่องเที่ยว

“สวนนงนุชพัทยา” ขยายโปรโมชั่นพิเศษ 1 แถม 1 ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2565 นี้

“สวนนงนุชพัทยา” ขยายโปรโมชั่นพิเศษ 1 แถม 1 ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 140 ซม. สามารถเข้าชมสวนฟรี! ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าชมสวนฟรีทุกวันศุกร์ เติมความสุขให้กับครอบครัวในช่วงค่าครองชีพสูง นักท่องเที่ยวที่มาสามารถเยี่ยมชมสวนสวยบนพื้นที่ 1,700 ไร่ และสวนสวยมากกว่า 40 สวน

Continue reading“สวนนงนุชพัทยา” ขยายโปรโมชั่นพิเศษ 1 แถม 1 ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2565 นี้

ครม.เคาะแล้ว ! เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เปิดเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ์ ขยายเวลาถึง ก.ย. 2565

ครม.เห็นชอบ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เปิดเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ์ ขยายเวลาใช้สิทธิ์ถึงเดือนกันยายน 2565 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) ที่เสนอให้ขยายสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เปิดสิทธิ์เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ์ จากเดิมที่โครงการนี้มีการใช้สิทธิ์เต็ม 2 ล้านสิทธิ์ ไปตั้งแต่เดือนเมษายน 2565

Continue readingครม.เคาะแล้ว ! เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เปิดเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ์ ขยายเวลาถึง ก.ย. 2565