Day: September 5, 2022

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่เที่ยวชัยภูมิ “ลานหินหน่อ” แหล่งรวมหินสุดมหัศจรรย์จากธรรมชาติ อายุมากกว่า 100 ล้านปี

ลานหินหน่อ พิกัดที่ไม่ควรพลาดไป สถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติแห่งจังหวัดชัยภูมิ มีมหัศจรรย์ของธรรมชาติเยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะหิน แต่จะแปลกยังไงนั้น ไปดูพร้อมๆกันเลย ลานหินหน่อ อยู่ใน ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ บริเวณนี้จะเป็นลานหินที่มีลักษณะเป็นเสาหิน และกำแพงหินทราย อายุรวมแล้วมากกว่า 100 ล้านปี เป็นโครงสร้างของหินที่มีการตกตะกอนออกมา เกิดขึ้นจากกระบวนการกัดกร่อนจากธารน้ำที่ไหลเชี่ยวในอดีตที่ไหลผ่านตรงนี้ เกิดการกัดเซาะตามระนาบรอยแตกแนวดิ่งลงไป ทำให้เกิดเป็นภูมิลักษณ์ที่โดดเด่นแบบนี้ ลักษณะของ ลานหินหน่อ แห่งนี้นั้นจะเป็นลานหินราบ มีพื้นที่ราวๆ 200 ไร่ และมีก้อนหินเล็กใหญ่เป็นปุ่มอยู่ทั่วบริเวณ สูงประมาณ 1-2 เมตร และบริเวณใกล้ๆมีต้นกระเจียว ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ต้นหยาดน้ำค้าง อยู่ทั่วบริเวณนี้ ที่สำคัญคือสถานที่นี้ยังเคยเป็นที่ถ่ายทำละครดังอย่างเรื่อง นาคี อีกด้วย ที่อยู่ : ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิเปิดให้เข้าชม : สามารถเข้าชมได้ตามเวลาเปิดปิดของสถานที่

Read More