เที่ยวภูเก็ต ชมพิธีกรรม “เจี๊ยะฉ่าย” ประเพณีถือศีลกินผัก 2565 จัดขึ้นในวันที่ 25 ก.ย. – 4 ต.ค.นี้

เจี๊ยะฉ่าย หรือ ประเพณีถือศีลกินผัก จะจัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดตรงกับวันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2565 นับเป็นเทศกาลที่คนไทยรู้จักกันไม่น้อย และยังเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตที่สืบทอดกันมานานกว่าร้อยปี

เทศกาลถือศีลกินผัก จะจัดขึ้นทั้งหมด 10 วัน ภายในงานจะมีพิธีกรรมต่างๆ มากมาย เช่น พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งพระ เป็นต้น เป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างชาติมากที่สุดงานหนึ่ง โดยผู้ที่เข้าร่วมประเพณีถือศีลกินผักจะนิยมแต่งกายด้วยชุดสีขาว เพื่อเป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์นั่นเอง

9 พิธีกรรมสำคัญห้ามพลาด ในเทศกาลถือศีลกินผักภูเก็ต

1.พิธีขึ้นเสาโกเต๊ง (คี่โก่เต๊งเถี่ยวหยี่สี่)

  • พิธีขึ้นเสาโกเต๊ง เพื่อใช้แขวนชุดตะเกียงน้ำมัน 9 ดวง (เก๊าเต่งอิ๋ว) ซึ่งเป็นตัวแทนของกิ้วอ่องต่ายเต่ หรือ ราชาธิราชทั้ง 9 องค์ และจะยกเสาลงเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกินผักครบทั้ง 9 วันเเล้ว

วันเริ่มพิธี : ก่อนเริ่มเทศกาลกินผัก 1 วัน
เวลาเริ่มพิธี : 17.00 น.

2.พิธีอัญเชิญหยกหองส่องเต่ (เฉี้ยหยกหองหยี่สี่) และ พิธีอัญเชิญกิ้วอ่องต่ายเต่ (เฉี้ยกิ้วหองหยี่สี่)

  • พิธีกรรมอัญเชิญเง็กเซียนฮ่องเต้ หรือ พระอิศวร และกิ้วอ่องต่ายเต่ หรือ ราชาธิราชทั้ง 9 พระองค์ ให้เสด็จลงมาประทับเพื่อเป็นประธานในงานเทศกาลกินผัก โดยทำการพิธีเสี่ยงทาย (โป๊ย) หากออกมาในลักษณะคว่ำ-หงาย (อิ้นโป๊ย) เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าพระองค์ได้เสด็จมาแล้ว พร้อมทั้งต้อนรับด้วยการลั่นกลองใหญ่และจุดประทัดจากนั้นจะมีการเติมตะเกียงน้ำมัน 9 ดวง แล้วนำขึ้นสู่ยอดเสาโกเต๊ง โดยห้ามให้ไฟดวงใดดับตลอดทั้งเทศกาล

วันเริ่มพิธี : วัน 1 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน)
เวลาเริ่มพิธี : 23.00 น.

3.พิธีปล่อยทหารและเลี้ยงขุนทหาร (ป้างกู๊น ป้างเอี๋ยหยี่สี่และโค้กู๊นหยี่สี่)

  • พิธีการปล่อยทหารออกมารักษาการณ์ตลอดเทศกาลกินผัก โดยแบ่งทหารออกเป็น 5 กองเป็นธง 5 สี (หง่อเสกกี๋) ประกอบไปด้วย สีเขียว แดง เหลือง ขาว และดำ นอกจากนี้เหล่าทหารจะต้องวางอาณาเขตบริวเณพื้นที่สำหรับการประกอบพิธีกรรมต่างๆ (ฉ่าเต็กเกี่ยวหยี่สี่) จึงมีการเลี้ยงฉลองเหล่าทหารทั้งหมดนี้ รวมถึงสัตว์ที่เข้าร่วมขบวนกองทัพ เช่น ม้า ด้วยอาหารเจ ผัก ถั่ว และหญ้าต่างๆ

วันเริ่มพิธี : วันที่ 3, 6 และ 9 ของเทศกาลกินผัก
เวลาเริ่มพิธี :15.00 น.

4.พิธีอัญเชิญผู้ถือบัญชีคนเกิด-คนตาย (เฉี้ยหล่ำเต้าแช้กู๊น-ปักเต้าแช้กู๊นหยี่สี)

  • พิธีอัญเชิญเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ประจำดาวใต้ (หล่ำเต้าแช้กู๊น) ซึ่งเป็นผู้ถือบัญชีคนเกิดของมวลมนุษย์ และเทพเจ้าประจำดาวเหนือ (ปักเต้าแช้กู๊น) เทพผู้ถือบัญชีคนตายของมวลมนุษย์

วันเริ่มพิธี : วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน)
เวลาเริ่มพิธี : 19.30 น.

5.พิธีขึ้นบันไดมีด (คี่โต้ถุยหยี่สี่) และ พิธีอาบน้ำมัน (จังอิ๋วหยี่สี่)

  • พิธีขึ้นบันไดที่ทำด้วยใบมีดในแต่ละขั้น เพื่อแสดงความบริสุทธิ์อิทธิฤทธิ์ และ สมาธิจิตขององค์พระ ส่วนพิธีอาบน้ำมันจะเป็นการอาบน้ำมันเดือดในกระทะ และเมื่อเสร็จสิ้นพธีจะมีการแจกจ่ายน้ำมันให้กับประชาชน สามารถนำไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ตามความเชื่อส่วนบุคคล

วันเริ่มพิธี : ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละศาลเจ้า (อ๊าม)
เวลาเริ่มพิธี : ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละศาลเจ้า (อ๊าม)

6.พิธีแห่พระรอบเมือง (อิ้วเก้งหยี่สี่)

  • พิธีแห่พระรอบเมืองเพื่อเยี่ยมเยียนและให้พระแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมเทศกาลกินผัห โดยประกอบไปด้วยขบวนต่างๆ เช่น ขบวนธง ขบวนพระ ขบวนมังกร เป็นต้น และประชาชนจะตั้งโต๊ะ เพื่อถวายน้ำชา ผลไม้ และประทัดของพระที่ตนศรัทธาตลอดทั้งขบวน

วันเริ่มพิธี : ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละศาลเจ้า (อ๊าม)
เวลาเริ่มพิธี : ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละศาลเจ้า (อ๊าม)

7.พิธีลุยไฟ (โก้ยโห้ยหยี่สี่)

  • พิธีลุยไฟ เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของผู้เข้าร่วมเทศกาลกินผักและถือเป็นพิธีการสะเดาะห์อย่างหนึ่งเช่นกัน

วันเริ่มพิธี : ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละศาลเจ้า (อ๊าม)
เวลาเริ่มพิธี : ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละศาลเจ้า (อ๊าม)

8.พิธีสะเดาะห์เคราะห์ (โก้ยห่านหยี่สี่)

  • ผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องเดินข้ามหม้อไม้หอมและเดินผ่านสะพานเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ โดยมีพระทำพิธีคอยประทับตราให้ (ตะอิ่น)

วันเริ่มพิธี : ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละศาลเจ้า (อ๊าม)
เวลาเริ่มพิธี : ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละศาลเจ้า (อ๊าม)

9.พิธีส่งเสด็จหยกหองส่องเต่ (ส่างหยกหองหยี่สี่) และ พิธีส่งเสด็จกิ้วอ่องต่ายเต่ (ส่างกิ้วหองหยี่สี่)

  • พิธีกรรมส่งเสด็จเง็กเซียนฮ่องเต้ หรือ พระอิศวร และกิ้วอ่องต่ายเต่ หรือ ราชาธิราชทั้ง 9 พระองค์ กลับสู่สวรรค์ โดยการลดตะเกียงน้ำมันลงเหลือเพียงครึ่งเสาโกเต๊ง ฝ่ายพิธีกรรมจะทำพิธีส่งเสด็จและทุกคนในศาลเจ้าจะทำพิธีสวดมนต์ (ส่งเก๊ง) และตั้งจิตอธิษฐานขอพรเป็นครั้งสุดท้ายของเทศกาลกินผัก

วันเริ่มพิธี : วัน 9 ค่ำ เดือน 9 (ตามปฏิทินจีน)
เวลาเริ่มพิธี : 23.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

สถานที่ท่องเที่ยว

ที่เที่ยวชัยภูมิ “ลานหินหน่อ” แหล่งรวมหินสุดมหัศจรรย์จากธรรมชาติ อายุมากกว่า 100 ล้านปี

ลานหินหน่อ พิกัดที่ไม่ควรพลาดไป สถานที่ท่องเที่ยวชมธรรมชาติแห่งจังหวัดชัยภูมิ มีมหัศจรรย์ของธรรมชาติเยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะหิน แต่จะแปลกยังไงนั้น ไปดูพร้อมๆกันเลย ลานหินหน่อ อยู่ใน ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ บริเวณนี้จะเป็นลานหินที่มีลักษณะเป็นเสาหิน และกำแพงหินทราย อายุรวมแล้วมากกว่า 100 ล้านปี เป็นโครงสร้างของหินที่มีการตกตะกอนออกมา เกิดขึ้นจากกระบวนการกัดกร่อนจากธารน้ำที่ไหลเชี่ยวในอดีตที่ไหลผ่านตรงนี้ เกิดการกัดเซาะตามระนาบรอยแตกแนวดิ่งลงไป ทำให้เกิดเป็นภูมิลักษณ์ที่โดดเด่นแบบนี้ ลักษณะของ ลานหินหน่อ แห่งนี้นั้นจะเป็นลานหินราบ มีพื้นที่ราวๆ 200 ไร่ และมีก้อนหินเล็กใหญ่เป็นปุ่มอยู่ทั่วบริเวณ สูงประมาณ 1-2 เมตร และบริเวณใกล้ๆมีต้นกระเจียว ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ต้นหยาดน้ำค้าง อยู่ทั่วบริเวณนี้ ที่สำคัญคือสถานที่นี้ยังเคยเป็นที่ถ่ายทำละครดังอย่างเรื่อง นาคี อีกด้วย ที่อยู่ : ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิเปิดให้เข้าชม : สามารถเข้าชมได้ตามเวลาเปิดปิดของสถานที่

Read More
สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวปราณบุรี ชม วัดห้วยปราบวราราม วัดร้างบนยอดเขาที่แฝงไปด้วยความพิศวง

วัดห้วยปราบวราราม เป็นวัดร้างที่ตั้งอยู่บนยอดเขาใน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านบนมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่หลายองค์ประดิษฐานอยู่ ดูสวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจ และนอกจากนี้ด้านบนยังสามารถชมวิวภูเขาได้อย่างสวยงามอีกด้วย เป็นจุดชมวิวลับๆ อีกแห่งหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยรู้จัก แต่บอกไว้ก่อนว่าวัดห้วยปราบวรารามเป็นวัดร้างจริงๆ หากจะเข้าไปตามรอย จะต้องระวังเป็นพิเศษ ที่มา : sanook

Read More
สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวเชียงใหม่ ชม “ทุ่งดอกซัลเวียแดง” ท่ามกลางสายหมอก ที่ยิ่งยงสวนดอกไม้ ฟีลเหมือนอยู่เมืองนอก

เที่ยวเชียงใหม่ในช่วงหน้าฝน คงเป็นอีกหนึ่งความฝันสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในธรรมชาติ และยังได้พบกับสายหมอกหน้าฝนที่สวยงาม วันนี้เราจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวกันที่ ทุ่งดอกซัลเวียแดง ท่ามกลางสายหมอก ณ ยิ่งยงสวนดอกไม้ ม่อนแจ่ม ซึ่งบานสะพรั่งไปทั่วทั้งพื้นที่ บอกเลยว่าห้ามพลาด! เรียกได้ว่าคงเป็นภาพบรรยากาศที่สวย งดงาม ตระการตาอย่างแน่นอน สำหรับทุ่งดอกไม้สีแดงท่ามกลางสายหมอก ได้ฟีลเหมือนอยู่เมืองนอก สวยงามขนานี้ ไม่ไปเช็คอินก็คงไม่ได้แล้ว สำหรับใครที่มีแพลนไปเที่ยวเชียงใหม่ ในช่วงนี้บอกเลยว่ามีโอกาสได้สัมผัสกับบรรยากาศสวยๆแบบนี้กันอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหน ก็สวยทุกมุม ต้องประทับใจกันสุดๆ ติดต่อ : 061 275 5827 ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท

Read More